TYPOLOGIES

History

+ 1
DIFFICULTY

MIN. AGE

18 years

495

Il- Festa ta San Elfisju f' Sardinja

Din il-btala hija vjaġġ fiż Żmien tal-Medjuevu b'atmosfera indimentikabbli! lnżuru Sarroch, Pula, Nara, Barumini, Giara, Marmilla, il-Muntanja Arci u San Sperate Art Village.

Għal dawn l-aħħar 366 sena, kull l-l tà Mejju, tiġi ċċelebrata l-festa tà San Efisju, il-qaddis patrun tà Cagliari, il-kapitali tà Sardinja. Efisju ntbagħat Sardinja minn Ċesari fit-3 Seklu. Meta kien fuq il-baħar fi triqtu lejn il-gżira, ra salib kbir fis-sema u semà leħen li ordnalu biex ikun il-qaddej tiegħu. Għalih din kienet konferma tal-preżenza t'Alla, u malli wasal ikkonverta għall- ristjaneżmu u beda jevanġelizza. Issuċċessur tà Ċesari, Flavjan, għalhekk ordna l-eżekuzzjoni tiegħu. Qabel mewtu, Efisju talab lil Alla biex iżomm lir- esidenti tal-belt siguri mill-għedewwa tagħhom. Minn dakinhar, skont it- twemmin lokali, min jitlob lil San Efisju ġewwa l-ħitan tal-belt, Alla jaqlagħlu l-grazzja.

Il-Ħadd 1 ta' Mejju

Ninġabru l-ajruport fl-l 0:00am, nitilqu b'titjira mar-Ryanair f' 12:05pm u naslu Cagliari fis- 13:25pm. Nirkbu l-kowċ u nitilqu lejn ir-raħal tas-sajjieda Giorgina fejn hemm knisja żgħira privata ddedikata lil San Efisju. Hawnhekk niltaqgħu mal-purċissjoni fejn tletin Trakas (karrijiet imżejna rmunkati mill-barrin) minn ibliet differenti jkunu għaddejjin b'purċissjoni sħiha mà nies lebsin ħwejjeġ tradizzjonali jitolbu bis-sard, żwiemel imżejnin u fuqhom kavallieri (Cavalieri del Campidano); fuq wara l-milizjani u l- arċikonfraternità. F'din il-knisja, il-ġojjelli kollha tal-istatwa jitneħħew u l- ħwejjeġ tà San Efisju jiġu sostitwiti b'oħrajn aktar sempliċi. L-istatwa titpoġġa fuq karru bir-roti. Imbagħad il-purċissjoni tkompli lejn Maddalena Spiaggia, u wara ssir waqfa f'Su Loi, fejn issir quddiesa. Mà nżul ix-xemx, il-purċissjoni tasal fil-kappell sabiħa ta' V illa d'Orri tal-markiż ta' Villa Hermosa, fejn tingħata l-barka Ewkaristika. Fl-aħħar, il-purċissjoni terġà tibda u tasal Sarroch. Il-karrettun jitmexxa sal-knisja tà Santa Vittorja fejn issir quddiesa solenni. Hawn xi nies jorqdu barra. Aħna mmorru l-lukanda fejn nieħdu l-kmamar.

lt-Tnein 2 ta' Meiiu

Illum il-purċissjoni tmur minn Sarroch għal Pula u wara għal Nora għall-ħabta tat-5pm. Għalhekk filgħodu ser neħdukom lura fiż-żmien għal Żmien il-Bronż f'mawra minn Cagliari sa Barumini, fejn inżuru s-sit arkeoloġiku tà Su Nuraxi elenkat mill-UNESCO bħala Wirt Dinji, mibni miċ-ċiviltà Nuraġika. Dan is-sit jinsab fir-reġjun tà Marmilla, u huwa magħruf għat-torri tiegħu u r-raħal tal- adwar. Hawn insibu wkoll il-muntanja ġganteska Arci; naslu wasla sal-kaskata li tistà tgħid tnixxi l-ilma s-sena kollha. lnżuru wkoll Giara, żona protetta fejn iż-żwiemel jiġru liberi fis-selvaġġ.

It-Tlieta 3 ta' Mejju

Illum ikollna dawra fiċ-ċentru storiku tà San Sperate Art Village. Proprju hawnhekk, fl-l 968, f'Jum Corpus Christi, grupp tà ħbieb immexxija mill-artist lokali Pinuccio Sciola, bdew jiżbgħu bl-abjad il-ħitan tad-djar antiki tal-belt. Dan kien il-bidu tal-moviment tal-murali ta' San Sperate. Illum il-ġurnata hemm aktar minn 400 mural minn artisti minn madwar id-dinja. Dawn il- itturi mhumiex biss xogħlijiet tal-arti, iżda huma importanti wkoll mil-lat soċjali u kulturali, peress li jirrappreżentaw fatti storiċi, il-ħajja lokali, u jwasslu messaġġi tà protesta. Waqt il-mixja naraw ukoll id-djar tradizzjonali tal-bdiewa msejħa 'Casa Campidanese: li l-ħitan tagħhom huma magħmula minn bricks bit-tafal u t-tiben. Wara nżuru Giardina Sonora - Pinuccio Sciola; il-ġnien-mużew tal-artist Pinuccio Sciola, li x-xogħlijiet tiegħu jintwerew f'diversi bliet madwar id-dinja. Fis-6pm tibda purċissjoni solenni bis-sipulkru fit-triq lejn iżżona arkeoloġika tà Nora u fuq il-bajja.

IL-PREZZ ta' €495 Bed & Breakfast (għal kull persuna ġo kamra doppja) jinkludi:

• lt-titjira bir-Ryanair lejn Cagliari u lura
• Hand Bag (40 x 30 x 20ċm), bagalja 10kg (55 x 40 x 23ċm)
• 3t'iljieli ġo lukanda Birkin Porto 1870
• Kolazzjon kulljum
• Gwida Maltija
• Airport Transfers
• L-eskursjonijiet KOLLHA u l-kowċ
• L-lnsolvency fee u t-taxxi kollha
• Mhux inklużi l-entraturi ta' siti arkeoloġiċi u mużewijiet.

Persuna waħedha f'kamra: ................. €585
Persuna f'kamra ta' tlieta: ................... €445

Għażla ta' 'half board' għal €20 żejda kull lejl, mingħajr inbid

L-Erbgħa 4 ta' Mejju

Wara l-kolazzjon immorru f'ċentru kummerċjali u wara ħin liberu, npoġġu l-bagalji fil-kowċ u mmorru Cagliari fejn nieklu xi ħaġa u wara għall-ajruport tà Cagliari biex fl-9:40pm nitilqu u naslu Malta fil-11 :00pm.

Tour Map